Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Млечнокиселите бактерии – храна или лекарство

  Интердисциплинарния научен център на Факултета по природни науки за изследване на структурата на пребиотици и функционалния им потенциал върху микроорганизми, свързани с човешкото здраве организира семинар на тема:

  МЛЕЧНОКИСЕЛИТЕ БАКТЕРИИ – ХРАНА ИЛИ ЛЕКАРСТВО

  Семинарът ще се състои на 21 март (петък) от 15:00 ч. в Аулата на Ректората.

  ПРОГРАМА
  1. Млечнокиселите бактерии – храна или лекарство – проф. д.б.н. Искра Иванова, СУ “Св. Климент Охридски”
  2. Фитопатогенни бактерии – проф. д-р  Пенка Мончева, СУ “Св. Климент Охридски”
  3. Биоцидите в нашето ежедневие– магистър Красимира Аврамова, старши инспектор в Регионална здравна инспекция, гр. Шумен
  Публикувано на 18/03/2014