Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • МОН ощетява извънстоличните държавни висши училища чрез ПМС № 64

  Министерството на образованието и науката ощетява извънстоличните държавни висши училища чрез Постановление на Министерски съвет № 64 от 25 март 2016 г. и проекта за неговото изменение, който в момента е предложен за обществено обсъждане. Това заяви на пресконференция днес ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев.

  Повод за пресконференцията е срещата на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков на 28 февруари с ректорите на 22 висши училища, които преподават в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. На 9 февруари се състоя такава среща и с ректорите на висши училища с хуманитарни професионални направления.

  В пресконференцията днес взеха участие заместник-ректорът по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав доц. д-р Стефка Калева и заместник-ректорът по кандидатстудентската дейност доц. д-р Константин Константинов.

  „На срещите в министерството се коментираха финансирането и план-приема за учебната 2017/2018 г. Стана ясно, че за втора поредна година Шуменският университет е ощетен от Министерството на образованието и науката с определените бройки за прием, държавна поръчка. Намаляват се бройките в специалностите Икономика, Туризъм, Социални дейности, Растителна защита, Национална сигурност, История и археология. Точно тези специалности са важни за региона ни, има сериозен интерес от кандидат-студенти и бройките се попълват още на първо класиране. Но в специалност Икономика от 74 бройки през учебната 2015/2016 г. сега ни отпускат 20 бройки. В специалност Туризъм намалението е от 70 на 21 бройки. В специалност Социални дейности – от 120 на 55, в специалност Растителна защита – от 86 на 30, в специалност Национална сигурност – от 70 на 20.

  А това води до загуби за университета. За миналата година загубите са в размер на 509 хиляди лева. За тази година се очертава да бъдат около 400 хиляди лева само от кандидатстудентски прием. Но тези загуби комулират допълнителни загуби от несъбрани такси на студенти през следващите 4 години, т.е. за периода 1-4 курс загубите стават 2,5 милиона лева. От тези две срещи с министър Денков стана ясно, че се ощетяват приоритетно извънстоличните висши държавни училища, с изключение на Пловдивския университет”, коментира ректорът на Шуменския университет проф. д.и.н. Георги Колев. Той съобщи още, че в телефонен разговор днес министърът на образованието и науката проф. Николай Денков е приел част от аргументите му за регионалните особености на някои от специалностите, настоял е предложенията на Шуменския университет за корекция в бройките за приема да бъдат изпратени в министерството и е обещал да подкрепи финансово мерките по преструктуриране и оздравяване във висшето училище.

  Проф. Колев информира още, че по инициатива на ректора на Русенския университет проф. д-р Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев на 17 февруари се състоя среща на ректорите на висшите училища от Северна България. На нея присъстваха ректорите на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. д.и.н. Георги Колев, Икономически университет-Варна – проф. д-р Пламен Илиев, Технически университет-Варна – проф. д-р инж. Росен Василев, Великотърновски университет „Свети Свети Кирил и Методий” – проф. д-р Христо Бонджолов, Стопанска академия-Свищов – доц. д-р Иван Марчевски и на Технически университет-Габрово – проф. д.т.н. Райчо Иларионов.

  Те единодушно подкрепиха идеята за създаването на Обединение на ректорите от висшите училища в Северна България, което да работи в тясно сътрудничество със Съветите за регионално развитие на Северозападен, Североизточен и Северен Централен планови райони, както и със съответните областни и общински администрации.

  Публикувано на 01/03/2017