Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Музикално-поетичен маратон на тема „Память – наша совесть“

  Национален конкурс с международно участие – музикално-поетичен маратон на тема „Память – наша совесть“ организират Центърът по русистика и Катедра „Руски език“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Конкурсът се провежда с подкрепата на Регионалните инспекторати по образованието в гр. Шумен, Сливен, Разград, Варна и др.

  Конкурсът има за цел да обедини студенти и ученици от средните общообразователни училища и професионалните гимназии, които проявяват интерес към руския език и руската култура, да обогати знанията им в тази област и да спомогне за формирането на личностни и професионални компетенции. Участието в конкурса предполага сценична изява във вид на поетична композиция, изпълнение на поетично или музикално произведение по темата на конкурса.

   

  Конкурсът ще се проведе в следните възрастови групи:

  Първа група – ученици от І до VІ клас

  Втора група – ученици от VІІ до ХІІ клас

  Трета група – студенти и докторанти

  Заявките за участие се приемат до 15 март на адрес: rusistika_ru@shu.bg

   

  Оценяването на материалите ще се осъществи от компетентно жури от университетски преподаватели и представител на РИО-Шумен в следните номинации: За изразително четене, За емоционално изпълнение, За чистота на произношението, За сценичен образ.

  Конкурсът ще се проведе на 11 април 2020 г. от 10:30 ч. в Актовата зала на Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 28/02/2020