Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • На вниманието на менторите по проект „Студентски практики – фаза 1”

  За получаване на служебни бележки за доходите през 2017 г. по проект „Студентски практики – фаза 1” менторите от обучаващите организации трябва да се свържат с технически сътрудник Мариела Великова

  • Корпус 1, кабинет 113
  • E-mail: m.velikova@shu.bg 
  • Tелефон: 0882 885 755
  Публикувано на 05/01/2018