Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Студентският съвет в Университета и община Шумен канят студентите-литературни творци за участие в Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев” – Шумен 2019. Четиридесет и второто му издание ще се проведе на 17, 18 и 19 май в Шумен. Регистрацията за участие е обявена до 12 май 2019 г. Куратор на конкурса е доц. д-р Юрий Проданов.

  В исторически план това е първият студентски литературен конкурс в България. Той се провежда по време на Епископ-Константиновите дни в Шуменския университет и в навечерието патронния ни празник – 21 май.

  В конкурса могат да участват студенти само от български висши училища. По традиция авторите четат лично текстовете си пред публиката и журито.

  Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика, критика (публицистика и журналистика).

  Голямата награда е издаване на книга от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.

  УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

  • В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища
  • Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито.
  • Конкурсната програма включва три направления – поезия, белетристика и критика (публицистика и журналистика).
  • В направление ПОЕЗИЯ се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
  • В направление БЕЛЕТРИСТИКА – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
  • В направление КРИТИКА – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници. В раздела Публицистика и журналистика – до 3 текста с общ обем до 2 стандартни страници
  • Допуска се участие в различни жанрове.
  • Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през 2018 г./2019 г.
  • Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg
  • Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
  • Краен срок за регистрация на участниците – 12 май 2019 г.
  • Наградите ще бъдат обявени на 19 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса в Шуменския университет.
  • Голямата награда на Конкурса е ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
  • Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците.

   

  НАГРАДИ

  За ПОЕЗИЯ – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева

  За БЕЛЕТРИСТИКА – първа награда 150 лв., втора награда 100 лева

  За КРИТИКА (публицистика и журналистика) – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 150 лв., втора награда – 100 лева

  За ИЗДАВАНЕ НА КНИГА на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 1000 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.

  Награда на публиката – 50 лева

   

  Публикувано на 01/04/2019