Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национална конференция „Пътуване към България”

  Над 80 доклада на учени от България и чужбина ще бъдат изнесени по време на Националната конференция „Пътуване към България”. Шестото издание на форума по история, археология и културен туризъм се провежда от 24 до 26 април в Шумен и бе открито от акад. Дамян Дамянов. Приветствия към участниците отправиха доц. д-р Константин Константинов, зам.-ректор на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, и д-р Найден Косев, зам.-кмет на община Шумен. Доц. Тодор Тодоров, зам.-декан на Факултета по хуманитарни науки, представи сборника с доклади от петото издание на конференцията.

  Темата в тазгодишното издание е „България и българите: Бит, душевност и национална идентичност“. В програмата на конференцията участват учени от водещите университети у нас в областта на хуманитарните науки – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Бургаски университет „Асен Златаров“ и Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски“, изследователи от Китай, Русия, Полша и Украйна, представители на четири научни института на БАН, осем регионални и три градски исторически музея. Те работят в четири секции – „Праистория и античност“, „Средновековие“, „Нова и съвременна история“ и „Културно-историческо наследство и туризъм“.

  На 26 април, от 12.00 часа в Заседателната зала на Регионалния исторически музей в Шумен ще се състои церемонията по удостояването на проф. д.и.н. Иван Йорданов със званието „доктор хонорис кауза“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Организатори на форума са Община Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Регионалният исторически музей – Шумен, Българската академия на науките и Националният археологически институт с музей при БАН.

  Публикувано на 25/04/2018