Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национална конференция с международно участие „Природни науки 2019“

  От 4 до 6 октомври 2019 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е домакин на Националната конференция с международно участие „Природни науки 2019“. Организатор е Факултетът по природни науки, председател на организационния комитет е неговият декан доц. д-р Петинка Галчева.

  Седемнайстото издание на форума ще бъде открито на 5 октомври в 9:00 часа в Аулата на Ректората. 128 са участниците – преподаватели, студенти и докторанти от Университета по ветеринарна медицина във Виена, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий“, Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Медицински университет-Варна, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Технически университет – Габрово, УниБИТ, Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“-БАН, Институт по невробиология-БАН, Национален център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването, Институт по биоразнообразието и екостистемни изследвания към БАН, Националната астрономическа обсерватория-Рожен, Първо основно училище „Св. Княз Борис Първи“-Варна“, ОБУ „Христо Ботев“-с. Друмево, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“-Варна и СУ „П.Р. Славейков“.

  В 9:15 часа пленарен доклад на тема „Епигенетика или кой управлява нашите гени, от екологията до медицината?“ ще изнесе проф. д-р Георги Милошев от Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ в БАН.

  В 9:45 часа пленарен доклад на тема „Нови молекули на основата на пептиди за прицелна терапия на рак“ ще изнесе доц. д-р инж. Данчо Даналев от Химикотехнологен и металургичен университет – София.

  В 10:30 часа участниците в конференцията ще започнат работа по секции.

  Закриването на форума е на 6 октомври в 8:30 часа.

  Публикувано на 04/10/2019