Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална конференция с международно участие „Природни науки 2023“

  Националната конференция с международно участие „Природни науки 2023“ ще се проведе на 29 и 30 септември 2023 г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Организаторите канят всички учени, докторанти, студенти, учители, ученици и граждани, които работят и имат интереси в областта на природните науки, да присъстват и участват във форума.

  Конференцията ще бъде открита на 29 септември 2023 г. в 13:00 часа в Аулата на университета. Модератор е проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова.

  • 13:10 часа – Пленарен доклад на тема “Съвременната дентална медицина – симбиоза между зъболекар и инженер” ще изнесе проф. инж. Цанка Дикова, д.т.н., МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна).
  • 13:45 часа – „Кинематичен анализ на изпълнението на определени фехтовални техники – демонстрация“, лектори проф. д-р Николай Начев и д-р Николай Николов;
  • 14:10 часа – Публична лекция на проф. д-р Тодорка Кабакчиева тема: „Комуникацията – успех или провал в БГ-туризма“;
  • 14:45 часа Заседания по секции
  • 30 септември 2023 г. Модератор: доц. д-р Жени Димитрова
  • 10:00 часа – Публична лекция на доц. д-р Радостина Цанкова на тема: „Възможни семиотични подходи при преподаване и изучаване на химичните символи в седми и осми клас“;
  • 10:20 часа – Заседания по секции
  • 12:15 часа – Постерна сесия
  • 13:15 часа – Закриване на конференцията и връчване на сертификати
  • 20:30 часа – Нощно наблюдение в Центъра по природни науки с астрономическа обсерватория (при подходящи метеорологични условия).
  Публикувано на 28/09/2023