Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Национална среща-семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища

    Първата Национална среща–семинар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища в България се проведе на 1 юли 2020 г.. Тя бе организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев”, с подкрепата на Националното издателство за образование и наука АзБуки – Министерство на образованието и науката и под патронажа на Министъра на образованието и науката. В срещата се включиха представители на 25 висши училища, сред които и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“.

    По време на форума се дискутира ролята на центровете за връзки с обществеността и академичните средства за масова информираност в контекста на съвременните предизвикателства пред висшето образование, споделиха се опитът и добрите практики за изграждане и проектиране на публичния образ в медийното пространство на висшите училища и за изграждане на положителния образ на висшето образование в България.

    На срещата бе приет Меморандум за учредяване на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността (ААМВО) с подкрепата на Националното издателство „АзБуки“ и Съвета на ректорите и гласуваха предложения Меморандум.

    Публикувано на 02/07/2020