Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Национална студентска олимпиада по физика в памет на доц. Рибаров

  Факултетът по природни науки организира Национална студентска олимпиада по физика в памет на дългогодишния универистетски преподавател и ръководител на Катедрата по експериментална физика и методика на обучението по физика доц. д-р Димитър Рибаров, мъдър учител и ръководител на много отбори, участвали в национални и международни олимпиади по физика.

  Събитието ще протече в рамките на Епископ-Константиновите дни – на 16 май и 17 май – в Ректората на Шуменския университет. Олимпиадата ще се проведе върху количествени и качествени задачи по физика, оформени като тест. Времето за решаване на задачите е 4 часа. Във всеки отбор участват по 5 студенти (І и ІІ курс) и ръководител.
  Заявки за участие се приемат до 15 април на Е-mail:  v_balkanska@abv.bg.


  За контакти:
  Венелина Балканска – технически сътрудник
  • Телефон: 054 830 495 вътр. 283,
  • GSM: 0895 522 538
  • E- mail:  v_balkanska@abv.bg
  доц. д-р Петя Петкова – отговорник по организацията
  Публикувано на 18/04/2013