Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Националната конференция MATTEX 2016 бе открита в Шуменския университет

  Националната конференция MATTEX 2016 бе открита днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.  Форумът е с международно участие и в работата му ще вземат участие над 200 учени, студенти, докторанти и учители от България, Украйна, Дагестан и Румъния. Зам.-ректорът доц. д-р Наталия Павлова приветства участниците при откриването и връчи поздравителен адрес от името на ректора проф. д.и.н. Георги Колев.

  Третото издание на конференцията е посветено на две годишнини – четвърт век от създаването на Факултета по математика и информатика и 10 години от създаването на Факултета по технически науки. Двата факултета са съорганизатори на конференцията от 2012 г. Работата й тази година организирана в 10 обособени секции – математика, компютърна информатика и компютърни информационни технологии, комуникационна и компютърна техника и технологии, информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност, геоматика (геодезия, фотограметрия и картография), общо инженерство и технически системи, дидактични технологии в обучението, компютърни информационни технологии в обучението, икономика и управление. В тези секция ще бъдат представени 112 доклада и научни съобщения, а в студентската секция – 18.

  В началото на конференцията проф. д.м.н. Грозьо Станилов, доктор хонорис кауза на Шуменския университет, поздрави проф. Георги Георгиев по случай 65-та му годишнина и му връчи почетна грамота и плакет от името на Съюза на математиците в България, секция „Геометрия”, за големите му заслуги за развитието на геометрията у нас и в чужбина.

   

   

  Публикувано на 11/11/2016