Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Националното представителство на студентските съвети е домакин на Общото събрание на Европейския студентски съюз

    Националното представителство на студентските съвети в Република България е домакин на среща на борда на Европейския студентски съюз. Церемонията по откриването й се проведе на 7 май 2019 г. в Аулата на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Събитието се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Национален студентски дом, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Съвет на ректорите и Столична община.

    Европейският студентски съюз (ESU) е обединяваща организация на 45 национални студентски съвета от 39 страни. Съюзите са отворени за всички студенти в съответната държава, независимо от политическото убеждение, религия, етнически или културен произход, сексуална ориентация или социално положение. Членовете на ESU са автономни, представителни и действат в съответствие с демократичните принципи.

    Публикувано на 07/05/2019