Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Над 100 изследователи участваха в международния научен форум „Екология на езика и съвременна комуникация“

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ бе домакин на Международен научен симпозиум на тема „Екология на езика и съвременна комуникация“. Конференцията се проведе от 26 до 29 април 2018 г. в СОК „Камчия“. Форумът се осъществи в рамките на международния научен проект на Шуменския университет към фондация „Русский мир“, а съорганизатор на конференцията е Дружеството на русистите в България.

  Международният симпозиум е част от различни юбилейни мероприятия, посветени на 45-годишнината на русистиката в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. В своето слово при откриване на конференцията проф. д-р Елена Стоянова, ръководител на Катедрата по руски език, представи историята на русистиката в ШУ. Скъпи гости на тържеството бяха преподаватели, завинаги свързали житейския и професионалния си път с катедрата и университета – проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, доц. д.ф.н. Дамян Митев, гл.ас. Ценка Митева, проф. д-р Валентина Аврамова, проф. д-р Татяна Чалъкова, проф. д-р Стефка Георгиева, доц. д-р Елена Вакулова, която пристигна специално за юбилея от Санкт-Петербург. Всички преподаватели от Катедрата по руски език бяха отличени със специални юбилейни плакети. Бяха прочетени поздравителни адреси от ректора на ШУ проф. д.и.н. Георги Колев, Генералния консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукьянчук,  Председателя на Дружеството на русистите в България, от изпълнителния директор на СОК „Камчия“ г-жа Станка Шопова, от директора на департамента по чуждоезиково обучение към ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д-р Галина Шамонина и др. С видеопоздравление участва доц. д-р Елена Колтакова, зам-ректор на Държавния институт по руски език „А.С.Пушкин“ (Москва).

  Участниците бяха поздравени от ученици от ЧСУ „Юрий Гагарин“ (СОК „Камчия“), ръководени от учителката по руски език Нина Чендева (възпитанник на ШУ),  от студента Христо Христов (I курс Педагогика на обучението по музика) и от група студенти-русисти, които бяха подготвили песен, специално посветена на своите преподаватели.

  Актуалната тематика на форума събра в България над 100 участници – водещи изследователи и преподаватели-русисти от България, Русия, Украйна, Казахстан, Беларус, Чехия, Полша, Македония, Румъния, Сърбия, Китай и Япония.

  Пленарен доклад на тема „Лингвистиката и здравият смисъл“ представи световноизвестният русист проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, доктор хонорис кауза на Шуменския университет и пръв ръководител на Катедрата по руски език. Вторият пленарен доклад беше посветен на съвременните подходи при преподаването на руски език извън езикова среда и беше представен от проф. д.п.н. Наталья Поморцева, декан на Факултета по руски език към Руския университет на дружбата на народите (РУДН), с който Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ има ползотворни партньорски отношения. Симпозиумът продължи работа в различни секции – Актуални направления в съвременната лингвистика; Проблеми на екологията на езика и литературата; Функциониране на езика в различни типове дискурси; Езикът на средствата за масова информация и проблеми на езиковата екология; Лингвистични и методични проблеми при преподаването на руски език; Лингвистични проблеми при превода и междукултурна комуникация.

  Всички участници високо оцениха организацията на научния форум и бяха единодушни в мнението си, че работата в симпозиума е била изключително ползотворна не само за създаване на нови контакти и обмен на интересни идеи, а и за бъдещите им научни изследвания. Присъствалите в симпозиума учени от цял свят подчертаха отличното ниво на русистиката в България и големия принос на шуменската катедра.

  Публикувано на 30/04/2018