Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Награда от Националната научна конференция за студенти и докторанти „Светът е разтворена книга“

    На 16-ти и 17-ти май 2019 г. в Пловдив се проведе Двадесет и първата национална конференция за студенти и докторанти “Светът е разтворена книга”, организирана от Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Съюза на учените – Пловдив.

    Шуменският университет беше достойно представен от Жанета Андреева (докторантка в Катедрата по български език) и Анета Недялкова (студентка от специалност Българска филология – магистърска програма Лингвистика и библиотечно-информационни дейности).

    Анета Недялкова беше удостоена с трета награда от членовете на журито на Секция “Езикознание”.

    Публикувано на 18/05/2019