Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Награди „Питагор“ 2020 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

  Министерството на образованието и науката обяви, че очаква номинации за годишните награди за наука „Питагор“. Срокът за подаване на номинации е 22 април 2020 г.

  През 2020 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

  1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
  2. Голяма награда за млад учен;
  3. Награда за утвърден учен в следните три категории:
  • природни и инженерни науки;
  • хуманитарни и социални науки;
  • здраве и медицински науки;
  1. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
  2. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
  3. Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
  4. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;
  5. Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни

  Общи изисквания към подалите документи за участие са:

  • Попълнена апликационна форма;
  • Наукометрични показатели;
  • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
  • Участие в международни организации и проекти;
  • Принос за развитие на науката;
  • Релевантност към съответната категория.

  Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

  Крайният срок за подаване на предложенията е 22 април 2020 г. на електронни адреси:
  vesela.vasileva@mon.bg  и d.andreev@mon.bg.

  Връчването на наградите, в случай че срокът на действие на настоящото извънредно положение не бъде удължен, ще се проведе на официална церемония на 22 май 2020 г. от 18.30 ч. в Националния археологически институт с музей – БАН.

  При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

  Публикувано на 01/04/2020