Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Награди „Питагор“ за принос в развитието на българската наука

  На 24 май 2020 г. Министерството на образованието и науката връчи за 12-ти път наградите „Питагор“ за принос в развитието на българската наука.

  Министър Красимир Вълчев връчи голямата награда за цялостен принос на двама души – проф. Константин Хаджииванов от Института по обща и неорганична химия към БАН и акад. Никола Съботинов от Института по физика на твърдото тяло към БАН.

  Наградата за млад учен получиха доц. д-р Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и доц. д-р Сунай Ибрямов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

  Българският еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел връчи наградата „Питагор“ в категория здраве и медицински науки на проф. Цветелина Танкова от катедрата по диабетология към Медицински университет – София.

  В категория хуманитарни и социални науки журито награди професор Георги Каприев от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а в областта на природните и инженерни науки – доц. д-р Милен Георгиев от Института по микробиологоия към БАН.

  В областта на суперкомпютрите и анализите на големи данни бе избран проф. Емануил Атанасов от ИИКТ към БАН.

  Д-р Петър Ламбрев от Биологическия изследователски център Сегед бе признат за най-успешен учен, работещ в чужбина, а най-добър ръководител на международни проекти е доц. д-р инж. Кристина Близнакова от МУ – Варна.

  Тази година награда „Питагор“ се присъжда и в още една категория – за жена с принос в науката. Това е проф. Клара Докова от Медицинския университет – Варна.

  Връчено бе и отличие за компания с най-много инвестиции в научна и развойна дейност.

  „Българските учени имат огромен принос в европейската и световна наука и това трябва да се знае. Признанието да си учен е свързано с денонощен всеотдаен труд, но резултатът от него не се вижда веднага. Необходимо е време, за да могат учените да го споделят. Всички ние като общество им дължим признание, а наградата „Питагор“ е само част нашето уважение към тях. Честит празник на българската писменост, просвета и култура“, каза на церемонията министър Вълчев.

  Публикувано на 26/05/2020