Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Най-големият педагогически факултет раздаде дипломите на абсолвентите си

    Най-големият педагогически факултет в България – в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, раздаде дипломите на асболвентите си от випуск 2016 днес. Успешно завършват 515 магистри и 293 бакалаври. Част от тях изслушаха Студентския химн, изпълнен от академична хорова формация „Проф. Венета Вичева” под диригентството на абсолвентката Евридика Валентинова.

    На церемонията присъстваха ректорът на висшето училище проф. д.и.н. Георги Колев, зам.-ректорът проф. д-р Наталия Витанова, деканът на факултета проф. д.ик.н. Красимир Марков и заместниците му проф. Димитър Чолаков, доц. д-р Екатерина Люцканова и доц. д-р Чавдар Сотиров.

    ”Най-стабилното средство за прогноза на успеха включва устойчивост пред промените и предизвикателствата, постоянство в преследването на целите, умението да се учиш от критики, убеждението, че усилията и последователността са в основата на успеха, схващането, че нещата зависят от теб и промяната към по-добро е възможна и постижима, стига да работиш за нея. А всичко това научихме тук, в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, напътствани от нашите преподаватели. Вие ни научихте, че ролята на учителя далеч надхвърля преподаването и необходимите за това педагогическа подготовка и опит. Вие ни показахтке как да разширим пространството на своите собствени възможности, като генерираме истински избор. Показахте ни, че да си учител е двустранен процес – от една страна, усвоявайки и практикувайки професията, постигаме лично самоусъвършенстване, а от друга, използвайки я, разкриваме цялостния потенциал, развиваме детските компетенции и умения, разрешаваме конкретна проблематика”, каза в приветствието от името на всички абсолвенти Маргарита Карабашева, образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”.

    Публикувано на 05/12/2016