Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Напусна ни доц. д-р Петя Петкова

    На 9 октомври 2017 г. внезапно ни напусна доц. д-р Петя Петкова.

    Доц. Петкова е родена на 11 март 1975 г. в Шумен. Завършила е СОУ „Свети Седмочисленици” в Търговище. Целият й професионален и научен път преминава в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – през 1998 г. се дипломира в специалност Физика и математика. От 1999 г. работи в Университета. През 2010 г. придобива образователната и научна степен „доктор”.  От 2012 г. заема академичната длъжност доцент в катедра „Физика и астрономия” на Факултета по природни науки.

    Ректорското ръководство и академичната общност изказват съболезнования на близките.

    Публикувано на 09/10/2017