Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Напусна ни проф. д-р Христо Христов

  На 10 юли 2017 г. внезапно ни напусна проф. д-р Христо Йорданов Христов, дългогодишен преподавател в катедра Физика на Факултета по природни науки.

  Проф. Христов е роден на 16.12.1954 г. в с. Подайва, обл. Разград. Завършил е Техникум по електротехника в гр. Русе. През 1980 г. се дипломира в специалност Физика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. От 1985 г. е преподавател в катедра Физика.

  През 2009 г. защитава докторска дисертация, през 2011 г. е избран за доцент, през 2015 г. – за професор в Шуменския университет.

  Проф. Христов е автор на редица научни публикации и разработки в областта на електрониката. Научните му интереси са в областта на начините за контрол и регулиране на температурата, захранващи устройства, микроконтролери, мониторинг на околната среда, термолуминисценцията. Носител е на първата награда на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките за най-добра научно-приложна работа през 2011 г.

  През 2015 г. инициира и реализира пълно обновяване на лабораторията по електротехника и електроника.

  Ректорското ръководство изказва съболезнования на близките.

  Публикувано на 11/07/2017