Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Научен семинар по информационна грамотност

  Университетската библиотека на Шуменския университет, заедно с  Университета по библиотекознание и информационни технологии, Асоциацията на университетските библиотеки и Университетската библиотека на Икономическия университет – Варна, организира научен семинар с международно участие на тема: “Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики”. Форумът ще се състои на 18 и 19 октомври в Икономическия университет във Варна.

  Гост-лектор на семинара е проф. д-р Серап Курбаноглу от Хаджеттепе университет в гр. Анкара, Турция с пленарен доклад на тема: ”Планиране на обучението по информационна грамотност”. Проф. Курбаноглу е ръководител на катедра „Информационен мениджмънт” и дългогодишен експерт на ИФЛА, ЮНЕСКО, Европейската асоциация за библиотечно-информационно образование и изследвания (EUCLID) и на други национални и международни организации по въпросите на информационната грамотност и обучението през целия живот. Тя е съпредседател на програмния и организационен комитет на предстоящата Европейска конференция по информационна грамотност (ECIL), която ще се проведе в периода 22-25 октомври 2013 г. в Истанбул, Турция.

  Друг акцент на семинара е представянето на българското издание на наръчника по маркетинг на ЮНЕСКО/ИФЛА „Приложение на логото по информационна грамотност” със съставители Йесус Лоу и Йесус Кортес, в превод на български език от доц. д-р Таня Тодорова от УниБИТ, достъпно от сайта на Секцията по информационна грамотност на ИФЛА на адрес: http://www.ifla.org/publications/integrating-the-information-literacy-logo-a-marketing-manual.

  В тематичния сборник и в работата на научния семинар “Информационната грамотност – изследване на модели за обучение и добри практики” вземат участие лектори и гости от България, САЩ, Словения, Сърбия, Турция и Хърватска. Сред участниците са университетски преподаватели, докторанти и студенти, библиотечни специалисти, експерти от културни институции, издатели.

  Публикувано на 17/10/2012