Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Научен семинар

    Катедрата по история и теория на литературата на Факултета по хуманитарни науки проведе научен семинар за студенти и докторанти. Специални гости на събитието бяха доц. Пламен Дойнов, доц. Йордан Ефтимов и доц. Морис Фадел, преподаватели от Департамент “Нова българистика” към Нов български университет. Те представиха издания, осъществени в рамките на научноизследователската програма “Литературата на Народна република България (1946–1990)”. Амбициозният проект включва четири поредици: “Червено на бяло: Литературен архив на НРБ”, „Литературата на НРБ: история и теория”, “Годините на литературата” и библиотека “Личности”.

    Състоя се и дискусия по проблеми,  свързани с изследователските подходи към  литературата, създадена в епохата на социалистическия реализъм. В центъра на разискванията бяха поставени въпросите за: литературната история и литературния канон, официалнта и неофициалната литературна публичност,  соцреалистическия канон и алтернативната литература и други.

    След семинара бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете структурни звена на Шуменския университет и Нов български университет.

    Публикувано на 25/03/2014