Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научна конференция “Иновации в образованието”

  На 27 септември започва регистрацията на очакваните над 100 участници в научната конференция с международно участие “Иновации в образованието”, организирана от Педагогическия факултет на Шуменския университет.

  Тази година работата на традиционния научен форум ще протече в седем кръгли маси, които ще дискутират проблемите на социалната работа, на обучението на деца със специални образователни потребности, на образователните технологии в предучилищна и начална степен, на новостите в обучението по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт.

  Университетското издателство вече е отпечатало сборника с докладите на всички участници – официалното му наименование е Годишник на Шуменския университет, том ХVIID.

  Заседанията по секции ще започнат на 28 септември от 9.00 ч. в  Корпус 2.

  Публикувано на 27/09/2013