Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Научна конференция „По пътя на Евлия Челеби“

    Научна конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби“ започна днес в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Организатори са катедра „Турски език и литература“ към Факултета по хуманитарни науки и Научният център по туркологични изследвания и интеркултурни комуникации. Авторитетният форум е посветен на 25 години от създаването на специалност „Турска филология“. На откриването присъстваха зам.-ректорът доц. д-р Стефка Калева и зам.-деканът на Факултета по хуманитарни науки доц. д-р Стефан Минков.

    „Убеден съм, че със своите проучвания в тематичните направления история, лингвистика, културология, изкуствознание, фолклористика и културна антропология, социалните и интеркултурни комуникации и библиотекознанието ще допринесете за осветляване на живота и творчеството на Евлия Челеби. Пътешественик, поет и историк, той 40 години обикаля и описва Османската империя. Неговите пътеписи са уникален детайлен поглед към битието и начина на живота на хората по тези земи през XVII век“, се казва в поздравителния адрес на ректора на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ проф. д.и.н. Георги Колев към организаторите и участниците в конференцията.

    Публикувано на 03/11/2017