Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”

  Научна конференция с международно участие „Иновации в образованието” ще се проведе на 27, 28 и 29 октомври в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Откриването на форума е на 27 октомври, в 13 часа, в Актовата зала „Панчо Владигеров” на Педагогическия факултет. В рамките на проявата ще се проведе и докторантската конференция „Иновации в образованието”.

  Подадените заявки за участие в двете конференции са 100. Докладите са в следните тематични направления: Педагогика и управление на образованието – в чест на 60-годишнината от рождението на проф. д-р Иван Иванов, Социална педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Технологично обучение и професионално образование, Социални дейности, Специална педагогика и специална психология, Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание, спорт и рекреация. Те ще бъдат отпечатани в годишника на ПФ.

  След официалното откриване на форума публични лекции ще изнесат проф. д-р Меглена Апостолова, проф. д-р Димитър Балкански, проф. д-р Пламен Иванов, доц. д-р Гергана Събева, доц. д-р Светла Петкова, доц. д-р Теодора Симеонова, доц. д-р Росица Михайлова, доц. д-р Снежана Борисова и доц. д-р Светозар Чилингиров.

  На 28 октомври в 10 часа в галерия „Университетска” ще бъде открита изложбата „Образование и изкуство” с творби на преподаватели и студенти от Университет „Намик Кемал” – Текирдаг, Турция.

  Форумът продължава със заседания по секции.

  Публикувано на 26/10/2017