Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научна конференция “Съвременният дискурс в науката” в чест на 35 години Педагогически факултет

  Научна конференция с международно участие “Съвременният дискурс в науката” се проведе от 18 до 20 октомври 2019 г-. в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Форумът е посветен на 35 години от създаването на Педагогическия факултет и в него се включиха над 120 участници от България и 11 участници от чужбина. Статиите и научните им доклади са събрани в 117 публикации на 1017 страници в поредния том от Годишника на Педагогическия факултет. 51 от статиите в него са на докторанти, постдокторанти и студенти, част от които се включиха лично в Докторантската конференция на 19 октомври 2019 г.

  Деца от детските градини “Латинка”, “Изворче” и “Дружба” в Шумен поздравиха участниците в конференцията.

  Деканът на ПФ доц. д-р Чавдар Сотиров представи исторически данни за създаването на факултета и съвременното му състояние. Приветствие към всички отправи заместник-кметът на община Шумен д-р Найден Косев.

  Проф. д.ик.н. Маргарита Бонева представи пленарния доклад “Образованието – ключов приоритет на Европейския съюз в XXI век”.

  Първият щатен преподавател в Педагогическия факултет, назначен през септември 1985 г., проф. д.ик.н. Лучиян Милков също представи пленарен доклад на тема “Компетентността и компетенциите на преподавателя като условие за висококачествени научни разработки”.

  Доц. д-р Чавдар Стойчев изнесе публична лекция за известните спортисти, завършили в Педагогическия факултет.

  Публикувано на 20/10/2019