Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Научни четения, посветени на 210-годишнината от рождението на Юрий Венелин

  Катедрата по български език на Шуменския университет със съдействието на Студентския съвет, Славянското дружество “Васил Друмев” и Народното читалище “Добри Войников – 1856 г.” организира студентски и докторантски научни четения на тема “Делото на българолюбеца Юрий Иванович Венелин”.

  Научният форум е посветен на 210-годишнината от рождението на големия украински и руски учен историограф, фолклорист, етнограф и българист.

  Събитието ще бъде открито на 4 декември (вторник) от 16 часа в залата на читалището. В четенията ще се включат студенти и докторанти на Факултета по хуманитарни науки.

  Научни консултанти на участниците са проф. д-р К. Вачкова, проф. д-р В. Панайотов, доц. д-р Н. Николова и гл. ас. Кр. Колева.

  Публикувано на 03/12/2012