Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Научно-образователен семинар на тема: „Паметни места на руската история и култура в Шуменския регион“

    На 12 декември в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще се проведе научно-образователен семинар, посветен на паметните места от руската история и култура в Шуменския регион. Семинарът се провежда с подкрепата на фонд “Русский мир” и е част от спечелен научно-образователен проект. Организатори на мероприятието са Центърът по русистика и Катедрата по руски език към Шуменския университет. Основната цел на мероприятието е да запознае участниците с паметните места от руската история в Шуменския регион, а също така и със събитията в града, които са непосредствено свързани с руската история и култура през ХIХ и ХХ век.

    В семинара ще вземат участие преподаватели и учители по руски език от различни региони в страната, докторанти, студенти, изучаващи руски език, ученици от средните училища в града, любители на руската култура, представители на обществени организации и жители на град Шумен.

    Събитието е на 12 декември от 15 часа в Актовата зала на Корпус 2.

    Публикувано на 06/12/2017