Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Неучебни дни

    Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-114/05.03.2020 г. и препоръката да се ограничи провеждането на занятия и упражнения ректорското ръководство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ обявява дните 9 март, 10 март и 11 март за неучебни, но работни за служителите и преподавателите.

    Занятията ще бъдат възобновени на 12 март. Учебният материал ще бъде преструктуриран по преценка на преподавателите.

    Публикувано на 06/03/2020