Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Нов доктор хонорис кауза в Шуменския университет

  ХХ-тите Епископ-Константинови дни в Шуменския университет включват в програмата си и тържествена промоция за удостояване със званието „Доктор хонорис кауза на Шуменския университет” на акад. проф. дбн Васил Големански.

  По инициатива на Катедрата по биология и Катедрата по аграрни науки и растителна защита и по повод 40 години от образованието по биология в Шуменски университет, Академическият съвет взема решението за присъждане на почетното звание на академик Големански за изключителните му постижения в областта на биологическите науки, за специалното му отношение към гр. Шумен и за приноса му към развитието на научни кадри.

  Промоцията ще се състои на 20 май (понеделник) от 14 часа в Аулата на Ректората.

  Темата на академичното слово на почетния доктор е  „Животът в екстремни морски дълбини”.

  Публикувано на 19/05/2013