Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Нова апаратура във Факултета по природни науки

    Ръчна система за биохимична идентификация Biolog e инсталирана от 2 октомври 2019 г. в катедра „Биология“ на Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тя е закупена по проект към Фонд „Научни изследвания“ Н 21/30 от 2018 г.

    Апаратурата дава възможност за 24 часа да се определят различни видове бактерии, дрожди и плесени. Идентификацията се осъществява по 95 биохимични признака, което дава възможност за много точна и възпроизводима идентификация.

    Публикувано на 03/10/2019