Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Образованието и интеграцията на ромите и хората от уязвимите групи

    Образованието като ключ към интеграцията на ромите и хората от уязвимите групи обсъждаха по време на дискусия представители на младежката активна група в Шумен, общинската администрация, образователни и здравни медиатори, преподаватели и студенти в начална и предучилищна педагогика на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Събитието се проведе на 8 април 2019 г. в рамките на проекта на Община Шумен “Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” в Педагогическия факултет на университета, който е партньор на общината.

    Доц. д-р Виолета Кюркчийска поздрави присъстващите по случай Международния ден на ромите и представи възможностите за обучение в ОКС “Бакалавър” и ОКС “магистър”, а студенти от ромски произход споделиха удовлетвореността от обучението си в университета.

    Публикувано на 09/04/2019