Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Община Дебрецен осигурява стипендия за курс по унгарски език

    Община Дебрецен осигурява стипендия за курс по унгарски език на студент от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Стипендията ще покрие разходите за обучение с продължителност 4 седмици в Лятното училище в Дебрецен, семинари и занимания за свободното време.

    Курсът ще е през лятото на 2017 година. Условие за кандидатстване за тази стипендия е участие в курса по унгарски език, който стартира в Шуменския университет през октомври 2016 г. с лектор Шаролта Магярне Папай. Записването става в кабинет 106 на Корпус 1.

    Лятното училище в Дебрецен е създадено през 1927 г. и е най-голямото в Унгария. Всяка година в него се обучават повече от хиляда студенти от цял свят. С тях работи екип от петдесет опитни преподаватели, специализирали в преподаване на унгарски език на чужденци.

    Публикувано на 27/09/2016