Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България

    Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ ще бъде домакин на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПССРБ) на 16, 17 и 18 ноември 2018 г. Представители на студентските съвети в 30 университета са потвърдили участие.

    Форумът ще започне на 16 ноември 2018 г. със среща-дискусия с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тя ще се проведе от  15:00 часа в зала 309 на Корпус 1 на Университета.

    Публикувано на 15/11/2018