Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обучение по „Горска педагогика”

    Тридневно обучение по „Горска педагогика” се проведе през тази седмица в град Върбица. Проявата бе организирана от Североизточното държавно горско предприятие с подкрепата на Изпълнителната агенция по горите, община Върбица, Средното училище „Свети Паисий Хилендарски” и ДГС-Върбица. Лектор бе д-р Анна Петракиева от Лесотехническия университет в София. В обучението участваха служители от всички горски и ловни стопанства на предприятието, гл. ас. д-р Мария Касчиева от катедра „Растителна защита, ботаника и зоология” към Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и представител на община Шумен.

    Идеята на часовете по горска педагогика е децата да прекарват повече време сред природата и чрез интересни игри да могат да научават интересни факти за горските обитатели, дърветата и растенията,  които се срещат в България.

    Занятията по горска педагогика се провеждат за пръв път преди 20 години в Германия и Австрия. През 2018 г. 100 обучени педагози ще провеждат занимания с децата в България.

    Публикувано на 24/11/2017