Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обучение за базите данни ScienceDirect и SCOPUS

  Вече пета поредна година българските учени имат достъп до електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS по абонамент на Министреството на образованието, младежта и науката.

  Като отчита ролята на актуалната професионална информация в процеса на извършване на научни и иновационни дейности,  ръководството на университетската библиотека на Шуменския университет организира поредния практически курс в помощ на заинтересованите студенти, докторанти, млади учени и преподаватели за повишаване на информационната им компетентност.

  Обучението ще се проведе на 10 април (сряда) от  10 часа в зала 202 на Ректората.

  Акцентите тази година ще бъдат поставени върху:

  • наукометрични показатели и функционалност на най-голямата библиографска база SCOPUS;
  • справки за цитирания на учени в SCOPUS – оценяване на авторите, h индекс;
  • анализ на списания – Journal Analizer, намиране на най-престижните списания по тематични области;
  • търсене на научна информация в пълнотекстовата база данни ScienceDirect;
  • приложения, които улесняват, интерпретират и визуализират  получените резултати.

  Възползвайте се от възможността да получите актуална информация и полезни за Вашата научна дейност знания.

  За по-ефективно участие в обучението е препоръчително носенето на личен компютър. 

  Публикувано на 08/04/2013