Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обучение за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба

  Катедрата по растителна защита на Факултета по природни науки организира (съгласно чл. 84, ал. 2 от Закона за защита на растенията) обучение за придобиване на право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.
  Обучението е насочено към лица, които нямат висше образование с професионално направление Растителна защита. След успешно завършване на курса, участниците в него получават удостоверение, одобрено от Българската агенция по безопасност на храните.
  Обучението ще се провежда всеки месец в гр. Шумен, но има възможност – при формиране на група – да се осъществява и в гр. Варна – Департамента на Шуменския университет и в Колежа в гр. Добрич.
  Продължителността на курса е 4 дни.
  Такса за участие в размер на 350 лева трябва да бъде заплатена по банков път:
   
  Банкова сметка BG57RZBB91553120050509
  Райфайзен Банк, BIC RZBBBGSF
  Шуменски Университет 
  За курса РЗ – продукти за растителна защита
   
  Телефони за допълнителна информация относно датите за провеждане на обучението и необходимите документи: 0893 35 22 23; 054 830 495 (вътр. 225) – Марияна Стилиянова.

  Публикувано на 30/03/2015