Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

    Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в два чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г. – Сегедски университет, Унгария и Ереванския държавен университет  по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Армения.

    Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

    Срокът за подаване на документи е 19 юни (петък) 2020 година в съответното висше училище или научен институт.

    Публикувано на 05/06/2020