Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

    Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в четири чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г. – Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“ – Ереван, Армения.

    Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

    Срокът за подаване на документи е до 5 август 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

    Публикувано на 23/07/2020