Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

  Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

  • Белградския университет, Сърбия;
  • Киевски национален университет „Тарас Шевченко“;
  • Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
  • Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша.

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Срокът за подаване на документи е до 21 август 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 07/08/2020