Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

  На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в два чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г. – Белградски университет, Сърбия и Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ ,Украйна.

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Срокът за подаване на документи е 5 юни (петък) 2020 година в съответното висше училище или научен институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:

  1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
  2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
  3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
  4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;
  5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
  6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
  7. Институт по литература към Българската академия на науките.
  Публикувано на 26/05/2020