Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в чужди висши училища

  Министерството на образованието и науката информира, че е публикувано обявление за процедура за подбор за преподаватели по български език и литература в следните чужди висши училища:

  • Белградски университет, Сърбия;
  • Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
  • Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша  
  • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Срокът за подаване на документи е до 14 октомври 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

  Публикувано на 01/10/2020