Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

  Министерството на образованието и науката публикува обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.

  Обявлението е за свободни места в пет чуждестранни университети:  

  1. Белградски университет, Сърбия, Белград  (мястото е за езиковед/българист)           
  2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна                       
  3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна                                  
  4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения                                    
  5. Бердянски държавен педагогически  университет, Бердянск, Украйна (нов лекторат)                     

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

             Срокът за подаване на документи е 31 януари (петък) 2020 година в съответното висше училище или научен институт. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.  

  Публикувано на 13/12/2019