Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

  Публикувано е обявление за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.

  Обявлението е за свободни места в пет чуждестранни университети:  

      Белградски университет, Сърбия, Белград (мястото е за езиковед/българист);

      Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна;

      Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна;

  – Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения;

  – Бердянски държавен педагогически  университет, Бердянск, Украйна (нов лекторат).

  Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.

  Срокът за подаване на документи е 29 ноември (петък) 2019 година в съответното висше училище или научен институт.

  Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места.

  За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.  

  Публикувано на 13/11/2019