Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Олимпиада по български правоговор

  Катедрата по български език на Факултета по хуманитарни науки възстанови една от традиционните извънаудиторни форми на работа със студентите по Българска филология – олимпиадата по български език.

  Тази година състезанието бе по правоговор на книжовния български език. Участваха 17 студенти първокурсници, изучаващи Езикова култура. Те премериха сили в аудиторията, носеща името на един от кодификаторите на българския правоговор – проф. Петър Пашов. В три кръга: задължителен текст за допускане до следващия етап, самостоятелно подготвен текст за втория кръг и непознат текст – за третия – студентите демонстрираха правилата за правоговора, илюстрирани с примери.

  Жури в състав: доц. д-р Добрина Даскалова и гл. ас. Красимира Колева (инициатор и организатор на изявата) допусна до втория кръг всички студенти – добър атестат за резултатите от положения труд, и определи най-добрите: Станислава Попова (I място), Александрина Тотева (II място), Венета Атанасова (III място). Диляна Владева и Ебру Асанходжа получиха поощрение. Студентите имаха възможност за самооценка и за оценка от колегите си – полезна практика за бъдещите филолози. 

  Грамотите и наградите (специализирани българистични издания) бяха осигурени от Студентския съвет, Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” и книжарница „Хеликон”.

  Публикувано на 08/06/2014