Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Онлайн игра „О России – за 60 секунд“

    На 15 декември 2020 г.  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на международната онлайн-игра „О России – за 60 секунд“,  организирана от Тюменския държавен университет. Достъпът беше открит от 14.00 до 20.00 ч. Участниците трябваше да отговарят за 60 секунди на въпроси, свързани с руския език, литературата и културата, с историята и политиката. Въпросите бяха структурирани в 5 отделни кръга – “Разминка”, “Слышь, чо”, “Великий и могучий”, “Сложно, а-а-а?”, “Кино и книги”.  Към всеки въпрос авторите на играта бяха добавили интересни аудио-визуални насоки. Забавната викторина, предназначена за чужденци, които изучават руски език, предизвика интереса не само на студентите, но и на много преподаватели и служители в университета. В играта се включиха над 70 участинци. Най-много бяха студентите-русисти от бакалавърските специалности 1 РФТ, 2 РФТ, 3 РФСР, 4 РФБК, 1 АЕРЕ, 2 АЕРЕ, 3 АЕРЕ, а също така и от магистърската програма ЕОТБ. В играта участваха и  студенти от други специалности, изучаващи руски език, както и университетски преподаватели в сферите на педагогиката, икономиката, математиката, компютърните науки, туризма, природните науки и религията. Сред активните бяха директорът на университетската библиотека д-р М. Петева и директорът на университетското издателство инж. И. Николова.

    Интерес към викторината проявиха и студенти от Софийския университет “Климент Охридски, от Медицинския университет в гр. Варна, ученици от училища в гр. Шумен.

    Всички участници получиха електронен сертификат от забавната викторина.

    Публикувано на 17/12/2020