Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Освобождават от една такса новоприети студенти в 15 специалности

    От Факултета по математика и информатика и Факултета по хуманитарни науки в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” обявиха, че ще освободят записалите се студенти в 15 специалности от по една семестриална такса.

    Облекчението е за студентите в специалностите Бизнес математика, Приложна лингвистика (Английски език и немски език), Приложна лингвистика (Английски език и руски език), Приложна линвистика (Турски език и руски език), Приложна лингвистика (Турски език и немски език), Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, немски, руски, турски език), Педагогика на обучението по български език и история, Педагогика на обучението по история и чужд език (английски, немски, руски и турски език), Педагогика на обучението по история и география.

    „Тази стъпка се предприема във връзка с обявените приоритети на  правителството по отношение на висшето образование – педагогика и математика”, обясни зам.-ректорът доц. д-р Константин Константинов.

    Публикувано на 11/07/2016