Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Откриване на академичната учебна година

  Академичната 2016/2017 година в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” започва на 12 септември 2016 г.

  Официалното откриване ще бъде на 19 септември 2016 г. от 10 часа пред централния вход на Ректората с водосвет и церемония по приемане на първокурсниците в академическата общност.

  В 11 часа ще бъде открит учебен корпус D с кабинет „Програмиране на Сименс контролери”.

  Срещите на деканските ръководства и преподаватели с първокурсниците са на 19 септември 2016 г., както следва:

  • Факултет по хуманитарни науки – 13 часа, зала 202, Ректорат
  • Педагогически факултет – 12 часа, Актова зала на ПФ
  • Факултет по математика и информатика – 13 часа, зала 318, Ректорат
  • Факултет по природни науки – 13 часа, зала 217, Ректорат
  • Факултет по технически науки – 13 часа, зала С5, Корпус С.

  Учебната година в Колежа в Добрич ще бъде открита на 12 септември 2016 г. от 11 часа.

  В същия ден, от 13 часа, ще бъде открита учебната година в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование във Варна.

  Публикувано на 07/09/2016