Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Отлага се срещата с г-н Хасан Тахиров

    Поради хоспитализиране в болница по спешност на г-н Хасан Тахиров, председател на Българската национална асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти, срещата “Шафрановият минзухар – червеното злато вече е в България” се отлага.

    Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” допълнително ще обяви за новата дата.

    Публикувано на 19/02/2020