Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Отменят се изпитите на 6, 7, 8 и 9 януари

    Поради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка в страната ръководството на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ отменя всички изпити, предвидени за 6, 7, 8 и 9 януари 2017 г. Изпитите да се проведат в рамките на януарската изпитна сесия.

    Администрацията на университета няма да работи на 6 януари, петък.

    Публикувано на 04/01/2017