Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Първи изображения са получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет

  Първи изображения, получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет

  Първите изображения, получени с телескопите на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски, вече са факт. В резултат на продължителната и всеотдайна работа на екипа й по монтажа и тестването на телескопите, детекторите и софтуера на 10 април бяха получени качествени изображения на редица астрономически обекти.

  Предстои монтирането на нова колона на 25 см телескоп и получаването на още няколко софтуерни продукта, които ще позволят дистанционното управление на телескопите.

  От 3 месеца Астрономическата обсерватория е отворена за посетители в 4 дни от седмицата (включително събота и неделя), а всеки петък се провеждат нощни наблюдения за граждани. Посетителите могат да разгледат интересната експозиция във фоайето и да отнесат със себе си сувенир, който да им напомня за прекрасните мигове със звездното небе на Шумен.  

  Юпитер с три от Галилеевите спътници (Йо,  Ганимед и Европа), експозиция 1 сек,  25 см телескоп
  
  Сферичният куп М5 с експозиция 10 сек, 40 см телескоп
  
  Мъглявината М 42 с експозиция 30 сек,  40 см телескоп
  
  Луната с експозиция 0.2 сек, 40 см телескоп
  
  Планетарната мъглявина NGC 3242 с експозиция 30 сек, 40 см телескоп
  Публикувано на 18/04/2017